Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Դիմել հատուցում ստանալու համար
Տուժողը (նրա իրավահաջորդը) Բյուրոյի երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում ստանալու համար դիմում է Բյուրո` լրացնելով համապատասխան դիմումը և ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը`
1. Գույքային վնասների գծով,

2. Անձնական վնասների գծով:

Ընդ որում, տուժողը (նրա իրավահաջորդը) հատուցում ստանալու համապատասխան դիմումը կարող է Բյուրո ներկայացնել Բյուրոյին անդամակցող ցանկացած ապահովագրական ընկերության գլխամասային գրասենյակի, նրա մասնաճյուղի, ներկայացուցչության, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերությունների հատուցումների կարգավորման իրավասությամբ օժտված հետևյալ անձանց միջոցով.
Թարմացվել է՝ 24.08.2020 12:11:17