Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Համաձայնեցված հայտարարագիր

Համաձայնեցված հայտարարագիրն ապահովագրական պատահարի դեպքում պատահարի մասնակիցների կողմից պատահարի վայրում լրացվող սահմանված ձևի ձևաթուղթ է, որտեղ նրանց ստորագրությամբ հավաստիացվում են պատահարի հանգամանքները, փաստերը և այլ տեղեկություններ։

 

Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևը և դրա լրացման հրահանգը

 

Մինչև 100.000 ՀՀ դրամ գույքային պահանջներով կողմերի գործողությունների ուղեցույց


Թարմացվել է՝ 19.03.2018 12:23:40