Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Համաձայնեցված հայտարարագիր

Համաձայնեցված հայտարարագիրն ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի դեպքում պատահարին մասնակից վարորդների կողմից պատահարի ինքնուրույն գրանցման համար նախատեսված փաստաթուղթ է, որը կարող է լրացվել ինչպես թղթային եղանակով, այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով՝ բջջային հավելվածի միջոցով։«App Store» և «Google Play Store» հարթակներում համապատասխանաբար բջջային հավելվածի հղումներն են ․ 

                            

 


Համաձայնեցված հայտարարագրով գրանցվող պատահարները   


Համաձայնեցված հայտարարագրով վարորդները կարող են գրանցել հետևյալ բոլոր պայմաններին միաժամանակ բավարարող ավտոպատահարները՝   


1) տեղի է ունեցել ապահովագրական պատահար, 

2) ապահովագրական պատահարում ներգրավված է միայն երկու ավտոտրանսպորտային միջոց, որոնցից առնվազն մեկը պատահարի պահի դրությամբ ունի գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր, 

3) ապահովագրական պատահարի արդյունքում վնաս է պատճառվել միայն ապահովագրական պատահարին մասնակից ավտոտրանսպորտային միջոցներին կամ դրանցից մեկին, 

4) ապահովագրական պատահարին մասնակից ավտոտրանսպորտային միջոցներից մեկի վարորդն ընդունում է, որ ապահովագրական պատահարի առաջացման մեջ միակ մեղավորն ինքն է, և վարորդների միջև առկա է փոխադարձ համաձայնություն դրա վերաբերյալ, 

5) տվյալ ապահովագրական պատահարով տուժողի կամ նրա ավտոմեքենայի վարորդի կողմից ակնկալվող վնասի հատուցման չափը չի գերազանցում 100 000 ՀՀ դրամը:   

 

   

   Համաձայնեցված հայտարարագրով գրանցվող պատահարներով վարորդների գործողությունների ուղեցույցը     

 

   

   Համաձայնեցված հայտարարագրի թղթային ձևը և դրա լրացման հրահանգը       

 


   Համաձայնեցված հայրատարարագրի էլեկտրոնային լրացման հրահանգը                     
Թարմացվել է՝ 17.02.2020 10:11:05