Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755

Պարտադիր բանկային հաշվեհամար 22.02.2024

Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի ապրիլի 1-ին, տեխնիկական հնարավորու­թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ

Կանոնների գրանցում 13.02.2024

Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի փետրվարի 6-ին գրանցվել են

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 18.01.2024

Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի փետրվարի 1-ին, տեխնիկական

Կանոնների գրանցում 15.01.2024

Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունվարի 10-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս­տատ­ված՝

Առաջին միջազգային ապահովագրական համաժողով Ալմաթիում 09.10.2023

Սեպտեմբերի 7-8-ը Ալմաթի քաղաքում տեղի է ունեցել Ղազախստանի ապահովագրական արդյունաբերության առանցքային

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 06.06.2022

Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի (այսուհետ՝ Բյուրո) խորհրդի կողմից 2021թ-ի մարտի 30-ի թիվ 12-Լ որոշմամբ հաստատված և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2021թ-ի մայիսի 11-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխություններից, սույն թվականի հունիսի 15-ին, տեխնիկական հնարավորու-թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնի Կանոնների Հավելված 6.3-ին վերաբերող նշումներ և այլ պահանջների «Գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր պահանջներ» բաժնի «Ժ»-րդ կետով սահմանված կարգավորումը։

Թարմացվել է՝ 26.02.2024 10:36:08