Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոնադրությունը, այլ ներքին իրավական ակտեր
Կոդ Իրավական ակտի անվանում Ուժի մեջ է
Բյուրոյի կանոնադրություն.  1415KB 21.01.2023
RG 55-17 Ներքին աուդիտի գործունեության աշխատակարգ  1198KB 26.07.2022
RG 55-16 Կոլեգիալ մարմինների աշխատակարգ  180KB 26.07.2022
Թարմացվել է՝ 15.09.2023 08:49:59