Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Ձեր իրավունքները
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Եթե Դուք օգտվում եք ֆինանսական ծառայությունից կամ դիմել եք դրանից օգտվելու համար և արդյունքում ունեք բողոք կամ պահանջ ֆինանսական կազմակերպության դեմ և/կամ կարծում եք, որ ոտնահարվել են ձեր իրավունքները, ապա դուք ունեք բողոքարկելու և ձեր իրավունքները /շահերը/ պաշտպանելու իրավունք:

Կախված Ձեր բողոքի տեսակից դուք կարող եք`
 • Անմիջապես դիմել Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո

  Բյուրոյի հետ հարաբերություններում Ձեր իրավունքները պաշտպանելու նպատակով կարող եք գրավոր բողոք-պահանջ ներկայացնել Բյուրո: Բողոք-պահանջը կարող է ներկայացվել

  -առձեռն,
  -փոստով (ք. Երևան 0010, Հանրապետության 22, տարածք 2 հասցեով)
  -ինտերնետի միջոցով (info@paap.am էլ. հասցեով):

  Բյուրոն պարտավոր է գրավոր պատասխան ներկայացնել Ձեզ բողոք-պահանջը ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

  Եթե Բյուրոյի կողմից տրված պատասխանը Ձեզ չի բավարարում, կարող եք դիմել դատարան, իսկ որոշ դեպքերում` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

  Բյուրոյում բողոք-պահանջի քննության գործընթացի հակիրճ նկարագիրը

  Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիրը

  Հաճախորդի կողմից բողոք-պահանջի ներկայացման հայտի ձևը

  Բողոք-պահանջի ներկայացման հայտում բոլոր տվյալների լրացումը պարտադիր է:
  Բողոք-պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել (+374 11) 551755 հեռախոսահամարով:

 • Դիմել դատարան
 • Դուք իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ եք և ունեք բողոք ֆինանսական կազմակերպության դեմ, ապա ցանկացած բողոքի դեպքում դուք կարող եք դիմել Դատարան: Դատարան դիմելու դեպքում Ձեր և ֆինանսական կազմակերպության միջև ծագած վեճը լուծում է դատարանը:

  Դուք կարող եք դիմել դատարան բողոքի քննության ցանկացած փուլում: Սակայն հիշեք, որ դատարանի վճիռը չի կարող վերանայվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից:

  Ո՞ր դեպքում դուք չեք կարող դիմել դատարան
  Եթե ձեր և այն ֆինանսական կազմակերպության միջև, ում դեմ ուղղված է բողոքը, կնքվել է արբիտրաժային համաձայնություն, ապա այդ ֆինանսական կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրից բխող վեճերը ենթակա են լուծման արբիտրաժային տրիբունալի կողմից: Այդ դեպքում դուք զրկվում եք դատարան դիմելու իրավունքից, քանի որ, որպես կանոն, արբիտրաժային տրիբունալի վճիռները դատարանի կողմից վերանայման ենթակա չեն:

 • Դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին

  Եթե դուք գրավոր բողոքով դիմել եք ֆինանսական կազմակերպությանը և ֆինանսական կազմակերպությունը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի տրամադրել ձեզ գրավոր պատասխան կամ տրամադրել է գրավոր պատասխան, սակայն այն ձեզ չի գոհացնում, ապա դուք կարող եք դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

  Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը ԱՆՎՃԱՐ քննում է ձեր պահանջները: Դիմելով ֆինանսական համակարգի հաշտարարին`դուք ոչ մի պարտավորություն չեք ստանձնում, քանի որ դուք միշտ ունեք Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշմանը չհամաձայնելու և դատարան դիմելու իրավունք:

  Սակայն պետք է հիշել, որ ոչ բոլոր բողոքները կարող է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը քննել: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դուք կարող եք դիմել, եթե բավարար են հետևյալ պահանջները`

  o Դուք հանդիսանում եք ֆիզիկական անձ
  o Օգտվել եք կամ դիմել եք ֆինանսական կազմակերպությանը նրա ծառայություններից օգտվելու համար և դրա արդյունքում ունեք գույքային պահանջ այդ կազմակերպության նկատմամբ: Ընդ որում գույքային պահանջը չպետք է գերազանցի 10 մլն դրամը:
  o Դիմել եք Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ֆինանսական կազմակերպությանը դիմելուց ոչ ուշ քան 6 ամիս հետո
  o Ձեր պահանջը ծագել է 2008թ. Օգոստոսի 2-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերից հետո
  o Ձեր պահանջը նախապես ներկայացրել եք ֆինանսական կազմակերպությանը

  Ո՞ր դեպքում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի քննի ձեր պահանջը

  Հաշտարարը իրավասու չէ քննել ձեր պահանջը, եթե

  o Ձեր նույն պահանջի վերաբերյալ առկա է դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ
  o Դատարանում կամ արբիտրաժային տրիբունալի վարույթում քննվում է նույն պահանջի վերաբերյալ գործ
  o Պահանջն ակնհայտորեն զրպատիչ է կամ պահանջ ներկայացնող հաճախորդի վարքագիծն անբարեխիղճ է:
  Այդպիսի պահանջ կարող է հանդիսանալ այն դեպքը, երբ դուք պահանջում եք, որ բանկը հետաձգի ձեր վարկային պայմանագրով սահմանված տոկոսների մարումները:

  Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի, ինչպես նաև վերջինիս կողմից բողոքների ընդունման, քննման և որոշումների կայացման կարգի, ժամկետների և այլ կարևոր տեղեկատվության մասին առավել մանրամասն դուք կարող եք տեղեկանալ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ կայքում:

 • Դիմել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ

  Դուք կարող եք նաև բողոքներով դիմել Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ: Սակայն հիշեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն իրավասու չէ լուծել Ձեր և ֆինանսական կազմակերպության միջև ծագած վեճերը, սակայն կարող է ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ կիրառել պատասխանատվության միջոցներ, եթե պարզվի, որ ֆինանսական կազմակերպությունը խախտել է օրենքի պահանջները:

  Կենտրոնական բանկ բողոք ներկայացնող անձը չունի հայցվորի կարգավիճակ, ինչպես դա կլիներ, եթե անձը դիմեր դատարան կամ Ֆինանսական Հաշտարարին: Հետևաբար անձը իրավունք չունի ծանոթանալու իր բողոքի հետ կապված ձևավորված գործի նյութերին: Բացի այդ Կենտրոնական բանկը օրենսդրությամբ պարտավորված է գաղտնի պահել ֆինանսական կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, հետևաբար Կենտրոնական բանկը չի կարող բողոք ներկայացնող անձին տեղեկատվություն ներկայացնել Կենտրոնական բանկի կողմից կատարված գործողությունների մասին: Անձը կարող է ծանոթանալ այն տեղեկատվությանը, որը գաղտնի չէ: Որպես կանոն այդ տեղեկատվությունը տեղակայված է Կենտրոնական բանկի կայքումԵթե ցանկանում եք ԱՊՊԱ ոլորտում որևէ անձի լիազորել ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման և (կամ) ապահովագրական հատուցման ստացման գործընթացներում Ձեր անունից հանդես գալու համար, ապա կարող եք օգտվել լիազորագրի հետևյալ տիպային օրինակներից․

Թարմացվել է՝ 22.06.2020 21:10:05