Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

RL 1-001 կանոնների ձևերի փոփոխության ներդրման մասին 26.10.2022


Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի նոյեմբերի 7-ին, տեխնիկական հնարավորու­թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնեն «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների Հավելված 1-ի հետևյալ ձևերում իրականացված տեխնիկական փոփոխությունները․

1.    Ձև 2․1 «Գույքին պատճառված վնասների գծով ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում»,

2.    Ձև 2․2 «Անձնական վնասների գծով ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում»,

3.   Ձև 7.1 «Ապահովագրական հատուցումը վճարելու (մերժելու) վերաբերյալ որոշում-ծանուցում (կիրառելի է Պարզեցված հատուցման գործընթացի դեպքում)»

4.  Ձև 7.2 «Ապահովագրական հատուցումը վճարելու (մերժելու) վերաբերյալ որոշում-ծանուցում (կիրառելի է Ստանդարտ հատուցման հատուցման գործընթացի դեպքում)»։

Տեղեկացնում ենք նաև, որ Կանոնների համապատասխան ձևերի ուժի մեջ մտնելուց հետո դրանց ինկորպորացված տարբերակները կտեղադրվեն Բյուրոյի ինտերնետային կայքի «Իրավական ակտեր» բաժնի «Բյուրոյի կանոններ» ենթաբաժնում։

Թարմացվել է՝ 27.10.2022 08:56:07