Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Գործողության ժամկետ
սկիզբ ավարտ
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման   960KB 22.05.2020 20.01.2023
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման  915KB 08.03.2019 22.05.2020
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման  895KB 18.07.2018 08.03.2019
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման  880KB 24.05.2018 18.07.2018
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  220KB 01.04.2017 24.05.2018
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  219KB 08.06.2016 01.04.2017
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  168KB 08.10.2015 08.06.2016
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  2791KB 30.05.2014 08.10.2015
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  99KB 20.12.2013 30.05.2014
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  196KB 20.12.2013 31.01.2018

Թարմացվել է՝ 16.05.2024 08:41:59