Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Աղվան Հովսեփյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 16.12.2010-10.09.2018; 01.11.2018-01.11.2021 թթ․ -
Անուշ Սանթրոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 08.04.2021-08.04․2024թթ․ 09.04.2024 - 09.04․2027թթ. -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 30.06.2016-01.03.2019; 10.04.2019 -10․04․2022 ,11.04.2022-11.04․2025թթ -
Արամ Սահակյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 27.03.2015-01.09.2015; 09.01.2018-09.01.2021 -
Արայիկ Ստեփանյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 01.09.2015-31.07.2018, 05․12․2018-05․12․2021; 08.02.2022- 08.02․2025թթ -
Արգիշտի Հակոբյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 01․03․2021-01․03․2024թթ․ -
Թարմացվել է՝ 18.07.2024 17:34:45