Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ «ԱՆԻԿՈՄ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 25․04․2017-ից՝ անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում ՝19․01․2024թ։
«Եվրոպական փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ և շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 10․04․2017-ից՝ անժամկետ, Որակավորումը դադարեցվել է -
ՀՀ «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո` մինչև 01.09.2016; 02.09.2014-01.09.2016 -
«Կարս Էքսպերտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 30.01.2018թ․-ից անժամկետ, Որակավորումը դադարեցվել է 20.03.2023թ-ից -
«Հայաստանի անկախ փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 12.11.2015-12.11.2016; 25.12.2018 թ.- անժամկետ, Որակավորումը դադարեցվել է 05.12.2023թ-ից։ -
«Գլոբալ Կոնտակտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 08.12.2015-08.12.2016 -
Թարմացվել է՝ 18.07.2024 17:34:45