Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Ալբերտ Միլիտոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 21.05.2020 - 21.05․2023 թթ. -
Անդրանիկ Հակոբյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 24.05.2019 - 24․05․2022 թթ․ 20.06.2022-20.06․2025 թթ -
Աշոտ Աբովյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 08.02.2019-08․02․2022 թթ․ -
Ավագ Մկրտչյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 10.04.2019-10.04.2022թթ -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ նյութագետ մասնագիտացմամբ - 30.03.2021- 30.03․2024 թթ․ -
Արամ Տոնապետյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 01.08.2018-01.08.2021; 04.08.2021-04.08․2024թթ -
Թարմացվել է՝ 28.09.2023 12:32:39