Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«Անկախ փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 28․08․2018-անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 27․05․2019, 27․08․2019թ,31․03․2020թ․, տուգանք՝ 27․04․2021թ․ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 26.07.2022թ, Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 20.07.2023թ, Կիրառվել է տուգանք՝ 20․07․2023թ։ Հայտարարվել է նախազգուշացում ՝ 16․04․2024թ։
«Պատահարների փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 28․08․2018-անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 23․12․2021 թ․ Հայտարարվել է նախազգուշացում` 09․03․2023թ, Կիրառվել է տուգանք` 20․07․2023թ։ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 20․07․2023թ։
«Ջի Էմ փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 26.03.2019-ից՝ անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 27․08․2019թ, 27.07.2021թ, 20․01․2022թ, Հայտարարվել է նախազգուշացում` 09․03․2023թ, Կիրառվել է տուգանք ՝20․07․2023թ։Հայտարարվել է նախազգուշացում՝20․07․2023թ։ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 19․01․2024թ։
«Եվրոպական փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո ՝ անորոշ ժամկետով 07.10.2015-27.04.2021թթ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 28․08․2018թ, 27․08․2019թ, զրկվել է որակավորումից՝ 27․04․2021թ
«Խաչատուրով» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի - 23.04.2019 թ.-ից ՝ անժամկետ Խաչատուրով ՍՊԸ-ի՝ որպես ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների իրավաբանական անձ փորձագետի որակավորումը դադարել 21․06․2022թ-ին։ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 30.03.2021թ, 27․04․2021թ, 27․07․2021թ, Կիրառվել է տուգանք՝ 20․01․2022թ․ Կիրառվել է տուգանք՝ 11․03․2022 թ․
«Ռ.Է.Գ.Ա.Մ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի որակավորում - 26.11.2019 թ-ից՝ անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում 27․04․2021 թ-ին, 27․07․2021 թ-ին, Կիրառվել է տուգանք՝ 23․12․2021: Հայտարարվել է նախազգուշացում` 20․07․2023թ. ապագայում նման խախտումներ չկրկնելու հանձնարարականով:
Թարմացվել է՝ 18.07.2024 17:34:45