Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

ԱՊՊԱ սակագները 16.09.2016 ԱՊՊԱ նոր սակագների միջակայքերը

Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևը 16.09.2016 Համաձայնեցված հայտարարագրի նոր ձևը

Սեպտեմբերի մեկից ԱՊՊԱ ոլորտում ներդրվող փոփոխություններ 23.08.2016 Սեպտեմբերի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում ներդրվում են հետևյալ փոփոխությունները․

Համաձայնեցված հայտարարագրի նոր ձևը 23.08.2016 ԱՊՊԱ ոլորտում վարորդների կողմից համաձայնեցված հայտարարագրի միջոցով ինքնուրույնաբար գրանցվող պատահարի վնասի շեմը 100 000 ՀՀ դրամ բարձրացնելու կապակցությամբ որոշակիորեն խմբագրվել է համաձայնեցված հայտարարագրի տիպային օրինակը:

Կրկնակի փորձաքննությունների նոր՝ առավել բարելավված պայմանները 17.06.2016 Բյուրոյի կողմից հաստատված նոր կանոնների համաձայն 17.06.2016թ-ից գործում են կրկնակի փորձաքննությունների իրականացման նոր՝ հանրության համար առավել բարենպաստ պայմանները

Կրկնակի փորձաքննությունների նոր պայմանները 01.03.2016 Բյուրոյի կողմից նշանակվող կրկնակի փորձաքննությունների իրականացման նոր՝ առավել բարելավված կարգն ու պայմանները

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 23.02.2016 Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևը և պատահարների ինքնուրույն գրանցման գործընթացը

Ծանուցումների էլեկտրոնային տարբերակի ներդրում 23.02.2016 2016 թվականի մարտի 4-ից ավտոմեքենաներերի սեփականատերերը ԱՊՊԱ վկայագրում պարտադիր պետք է նշեն իրենց էլեկտրոնային հասցեները:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 22.12.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի դեկտեմբերի 22-ին գրանցվել են RL 1-009, RL 1-040 և RL 1-024 կանոնները, ինչպես նաև RL 1-040 կանոնների գործողության դադարեցումը:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 19.11.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի նոյեմբերի 18-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման գործընթացին ներկայացվող պահանջների» RL 1-038 և ««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից մասնագիտական գիտելիքների ստուգման»» RL 1-045 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) փոփոխությունները, լրացումները:

Թարմացվել է՝ 23.02.2024 11:31:02