Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 29.10.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության խորհրդի կողմից հաստատված` «ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների հաշվարկման ժամանակ բոնուս-մալուս համակարգի կիրառման» RL 1-040 կանոնները

Ուշադրություն

Ուշադրություն 22.10.2014 Հարգելի քաղաքացիներ, Հաշվի առնելով այն, որ մոտենում է ԱՊՊԱ պայմանագրերի հիմնական մասի վերակնքման ժամանակը՝ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն խնդրում է լինել զգոն

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 11.09.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության խորհրդի կողմից հաստատված ««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից իրականացվող վերահսկողության» RL 1-027 կանոններում կատարված հիմնական փոփոխություններն ու լրացումները

Առաջարկների ներկայացման հարցում

Առաջարկների ներկայացման հարցում 11.09.2014 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ը` ներքին համակ¬արգ¬չային ցանցի սերվերների անխափան աշխատանքը ապահովելու և պայմանագիր կնքելու նպատակով, հայտարարում է առաջարկների ներկայացման հարցում՝ մինչև 2014թ-ի սեպտեմբերի 19-ը:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 27.08.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 26-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված «2014 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչա-փերի և ռիսկային գործակիցների թույլատրելի արժեքների չափը» RL 1-009 կանոններում կատարված լրացումը:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 21.08.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 20-ին գրանցվել են RL 1-035 կանոնները:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 13.08.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2014թ-ի օգոստոսի 12-ին գրանցվել են Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի բժշկական հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ RL 1-024 կանոններում կատարված փոփոխությունները և լրացումները:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 31.07.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2014թ.-ի հուլիսի 31-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված RL 1-010 և RL 1-032 կանոններում կատարած փոփոխությունները։

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 16.07.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հուլիսի 15-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված «ԱՊՊԱ պայմանագրի ձևը, պայմանները» RL 1-001, RL 1-014, RL 1-017, RL 1-018 և RL 1-032 կանոններում կատարված լրացումները և փոփոխությունները:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 07.07.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2014 թ.-ի հուլիսի 8-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված RL 1-014 և RL 1-032 կանոններում կատարված փոփոխությունները:

Թարմացվել է՝ 12.04.2024 16:01:04