Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 11.09.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության խորհրդի կողմից հաստատված ««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից իրականացվող վերահսկողության» RL 1-027 կանոններում կատարված հիմնական փոփոխություններն ու լրացումները, մասնավորապես՝ 

• սահմանվել է հեռակա վերահսկողական նոր գործիք՝ Բյուրոյի կողմից դիմում-բողոքների ստացումը և դրանց հիման վրա համապատասխան վարույթի իրականացումը, 
• նախատեսվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ վերահսկողության գործառույթների իրականացման հնարավորություն, ինչպես նաև բացահայտված խախտումների գծով պատասխանատվության միջոցների կիրառման նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկ փոխանցելու հնարավորություն և այլն:

 Կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումները ուժի մեջ են մտել սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին:

Թարմացվել է՝ 11.09.2014 18:15:48