Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

 Առաջարկների ներկայացման հարցում

Առաջարկների ներկայացման հարցում 26.03.2015 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ը հայտարարում է առաջարկների ներկայացման հարցում մինչև մեկ րոպե տևողությամբ տեղեկատվական հոլովակների պատրաստման վերաբերյալ: Առաջարկները պետք է ներառեն առնվազն՝ 

• տեղեկատվական հոլովակների պատրաստման գինը, 
• աշխատանքների կատարման ժամկետը: 
 Առաջարկները պետք է ուղարկվեն info@paap.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացվեն լիազորված անձի կողմից ստորագրված փակ ծրարով ` ՀՀ 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 22, տարածք 2 հասցեով մինչև 2015 թվականի ապրիլի 9-ը ներառյալ: 
Առաջարկները կամփոփվեն «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 
Առաջարկները ձևավորելու նպատակով անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 58-00-32 (108) հեռախոսահամարով` PR մասնագետ Արմինե Հակոբյանին: 
Սույն հայտարարությամբ կատարված հարցումը մրցույթի հայտարարում չէ: Սույն հայտարարության նպատակն առկա առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումն է: Առաջարկների ներկայացման հարցման գործընթացը չի կարգավորվում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 463-465, 1043-1044 հոդվածներով և «Հրապարակային սակարակությունների մասին» ՀՀ օրենքով: Առաջարկների հավաքագրման և ամփոփման գործընթացը կատարվում է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Թարմացվել է՝ 26.03.2015 17:34:09