Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 17.06.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 16-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման» RL 1-017, «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման» RL 1-018 կանոններում կատարված լրացումները: Կանոններում կատարված լրացումները մասնավորապես հստակեցվում է տուժողի կողմից մինչև ապահովա¬գրա¬կան հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ներկայացումը փորձաքննությունների նշանակման հնարավորության հարցը, ինչը թույլ կտա առավել արագ կարգավորել ապահովագրական հատուցման գործընթացը: Գրանցված RL 1-017 և RL 1-018 կանոններում կատարված լրացումները ուժի մեջ են մտնում 2015 թվականի հունիսի 27-ին:

Թարմացվել է՝ 17.06.2015 17:37:30