Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արայիկ Ստեփանյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 01.09.2015-31.07.2018, 05․12․2018-05․12․2021 -
Արթուր Մնացականյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 18.09.2012-22.08.2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 26.09.2017
Արման Բաբաջանյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 22.08.2019 -22․08․2022 թթ -
Արման Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում անշարշ գույքին և անշարժ գույքից բացի ցանկացած այլ գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 19.09.2011-01.09.2015 Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013
Արման Սարդարյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 29.03.2012-01.09.2015 -
Արմեն Ալեքսանյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասների փորձագետ - 23.12.2010-15.08.2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 05.03.2012, 28.03.2013
Թարմացվել է՝ 08.09.2020 15:36:20