Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արմեն Գևորգյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 23.07.2019 - 23․07․2022 թթ․ -
Արմեն Թոփչյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 07.02.2012-01.09.2015 -
Արմեն Հայրապետյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետի որակավորում - 27.02.2020 -27․02․2023 թթ -
Արմեն Ղևոնդյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 16.12.2010-31.07.2018; 22․08-2018-22․08․2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 22.08.2011, 28.03.2013, 27.03.2015
Արմեն Մուշեղյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 13.07.2012-31.07.2018; 15․08․2018-15․08․2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 26.09.2017 , 27․08․2019թ
Արմինե Սաղաթելյան ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքին և շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 31.01.2013-01.09.2015 -
Թարմացվել է՝ 08.09.2020 15:36:20