Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արտաշես Թուխարյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 04.02.2011- 17.09.2018; 01․11․2018-01․11․2021 -
Արտաշես Մերուժանի Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքին և անշարժ գույքից բացի ցանկացած այլ գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 03.12.2014-01.09.2015թթ. -
Արտյոմ Ավագյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 13.07.2012-31.07.2018, 15․08․2018-15․08․2021 -
Բաբկեն Ավագյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 21.05.2012-14.08.2018 Հայտարարվել է նախազգուշացում 27.03.2015; 27․10․2016; 26.09.2017
Գոռ Նահապետյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 10.04.2019 -10․04․2022 թթ․ -
Գոռ Նահապետյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 29.06.2011-31.08.2018 Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013; 28.10.2014; 27․10․2016
Թարմացվել է՝ 08.09.2020 15:36:20