Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Գոռ Նահապետյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 10.04.2019-10.04.2022թթ -
Գրիգոր Հակոբյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 03.12.2013-01.08.2021 -
Գրիգոր Սահակյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասների փորձագետ - 29.12.2010-15․08․2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013
Գրիգոր Սանթրոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 30.12.2010-01.08.2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013, 27.03.2015, 26.09.2017
Գևորգ Արամունի ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 16.12.2010-15․08․2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 27․10․2016թ․
Գևորգ Խաչատրյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 07.04․2017-07.04.2020թ -
Թարմացվել է՝ 08.09.2020 15:36:20