Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արամ Տոնապետյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 01.08.2018-01.08.2021; 04.08.2021-04.08․2024թթ -
Արամայիս Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 01.08.2018-01.08.2021; 05.08.2021- 05.08․2024թթ․ Հայտարարվել է նախազգուշացում ՝ 26․02․2019թ․
Արայիկ Պողոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 19․01․2021 - 19․01․2024 -
Արթուր Ավետիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 02.07.2019 -02․07․2022 թթ․ 27.12.2022 - 27.12․2025թթ. -
Արթուր Զուռնաջյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 19․03․2021-19․03․2024թթ․ 20.03.2024 - 20.03.2027 թթ. -
Արման Բաբայան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում` հետքաբանի մասնագիտացմամբ - 01.08.2019 - 01․08․2022 թթ․ 02.08.2022 - 02.08․2025 թթ․ 01.09.2023 - 01․09․2026 թթ. -
Թարմացվել է՝ 18.07.2024 17:34:45