Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արման Մարտիրոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 05.11.2019 -05․11․2022 թթ 21.11.2022 - 21.11․2025 թթ. -
Արման Սիմոնյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 20․07․2018-20․07․2021; 21.07.2021- 21.07․2024 թթ -
Արմեն Բաղդասարյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 24.08.2021-24.08․2024 թթ -
Արմեն Գևորգյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 03.06.2019 -03․06․2022 թթ․ 04.06.2022-04.06․2025 թթ -
Արմեն Ղանդիլյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացումներով - 04․12․2018-04․12․2021; 06.12.2021 -06.12․2024 թթ -
Արմեն Մուսոյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 03.05.2019 -10․04․2022 թթ․ -
Թարմացվել է՝ 18.07.2024 17:34:45