Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արտաշես Սուչյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ` հետքաբան մասնագիտացմամն - 11․01․2021-11․01․2024թթ -
Գարիկ Խաչատրյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 04․12․2018-04․12․2021; 06.12.2021 -06.12․2024 թթ -
Գոռ Մարգարյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 24.02.2020 - 24․02․2023 թթ, 11.05.2023 - 11․05․2026 թթ. -
Գուրգեն Մարտիրոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 04․02․2019-04․02․2022; 05.02.2022-05.02․2025թթ․ -
Գրիշա Բաբայան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 07.10.2015-01.08.2021; 22.09.2021-22.09․2024 թթ -
Դավիթ Դալլաքյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 23.08.2021- 23.08․2024 թթ․ -
Թարմացվել է՝ 18.07.2024 17:34:45