Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների գրանցում 14.09.2017 Սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ են մտնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 18-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոններում կատարված այն փոփոխությունները և լրացումները, որոնք վերաբերում են ԱՊՊԱ ապահովագրավճարի կլորացման կարգավորումներին: Համաձայն կատարված փոփոխությունների՝ ապահովագրավճարի կլորացումը պետք է իրականացվի ոչ թե ամբողջ պայմանագրի գծով, այլ պայմանագրում նշված յուրաքանչյուր ավտոտրանսպորտային միջոցի գծով առանձին, ինչով կբացառվեն մեկից ավելի ավտոմեքենաների՝ մեկ և մի քանի պայմանագրով ապահովագրելու դեպքերում ապահովագրավճարի տարբերությունների առաջացումը։

Թարմացվել է՝ 14.09.2017 09:41:59