Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 17.01.2020 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի փետրվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն և 2019 թվականի մարտի 26-ին Բյուրոյի խորհրդի թիվ 12-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002 կանոնների փոփոխությունները՝ բացառությամբ «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների փոփոխություն-ներում ներառված 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Ճանապարհային երթևեկության մասին» կոնվենցիայի 45-րդ հոդվածով սահմանված կարգով տվյալ երկրի կողմից ընտրված տարբերանշանի վերաբերյալ դրույթի, որի ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի վերաբերյալ Բյուրոն լրացուցիչ կիրազեկի առաջիկայում։  Կանոնների ինկորպորացված տարբերակը տեղադրված է այստեղ։

Թարմացվել է՝ 17.01.2020 18:04:56